Evaluering

Generelt om tilsyn

Tilsynet med en skole foregår i 3 instanser. Forældrekredsens tilsyn, ministeriets tilsyn samt det jeg godt vil kalde Det evaluerende tilsyn.

Det evaluerende tilsyn skal vurdere kvaliteten samt bestemte kriterier for undervisningen jævnfør friskoleloven samt bekendtgørelsen for tilsyn med de frie grundskoler.

Her er det muligt at vælge et eksternt tilsyn, i form af et tilsyn udført af en certificeret tilsynsførende, eller at foretage en selvevaluering efter 1 af 2 mulige, godkendte modeller.

 

Eksternt evaluerende tilsyn.

En certificeret tilsynsførende er en person med de fornødne pædagogiske, didaktiske og faglige forudsætninger, som har gennemgået uddannelsen fra Frie Grundskoler og Danmarks Privatskoleforening. Denne person fører tilsyn med undervisningens kvalitet, og skal vurdere om undervisningen og elevernes faglige niveau kan stå mål med folkeskolen. Den tilsynsførende vurderer blandt andet undervisningens faglighed, demokratiopfattelse og organisering. Den tilsynsførende kan ikke overtage forældrenes tilsyn. Hvert år skal den tilsynsførende overvære en hel skoledags undervisning (dog gerne mere, hvilket jeg finder nødvendigt i mit tilsyn). Derefter udarbejdes tilsynserklæringen, som afleveres til skolens ledelse og bestyrelse, som videreformidler den til skolens forældre, typisk ved at lægge den på intranettet.

Jeg mener, det er vigtigt, at den tilsynsførende kommer flere gange i løbet af skoleåret i forskellige sammenhænge, for at se og forstå det komplette billede af skolens liv.

Finder den tilsynsførende grund til indsigelser, vil denne melde dét eller de pågældende områder til skolens leder og sætte en frist for udbedringen, hvorefter en opfølgning vil finde sted. Sker dette ikke, skal den tilsynsførende kontakte ministeriet og redegøre for sin bekymring.

 

Undervisningsmiljøvudering

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk