Forventninger til forældre og skolens regelsæt

Sydkystens Privatskoles forventninger

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for, at jeres barn har en god skolegang. En anden vigtig forudsætning er jeres opbakning i forhold jeres barn og skolens dagligdag.

I nedenstående 8 punkter har vi sammenskrevet en række forhold, der sætter fokus på forældre-ansvaret i forbindelse med børnenes skolegang. Forældreopbakning til nedenstående punkter vil medvirke til at skabe gode rammer for indlæringen og gøre dagligdagen lettere for alle parter.

 • 1. Skolen forventer at eleven møder
  a)    til tiden
  b)    veludhvilet
  c)    undervisningsparat

(dvs. at barnet har fået udsovet, har haft en rolig morgen, har fået morgenmad og har medbragt den sunde madpakke/frugt samt vand. Energidrikke, sodavand og sukkerholdige drikke samt slik er ikke tilladt.)

 • 2.    Skolen forventer, at eleven er opdraget til at tage hensyn og udvise ansvarlig social opførsel samt tiltaler både lærere og andre elever høfligt og i et pænt sprog.
 • 3.    Skolen forventer, at forældrene føler ansvar for børnene vedr. seksualinformation, rygning, alkohol og andre rusmidler samt i det hele taget føler ansvar for elevernes adfærd i puberteten.
 • 4.    Skolen forventer, at forældrene er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med skolen, samt er parat til at vurdere en sag fra 2 sider i eksempelvis konfliktsituationer.
 • 5.    Skolen forventer, at forældrene kigger på skolens intranet, i skoletasken og føler medansvar for pennalhus, kontaktbog samt tjekker tasken for sedler og støtter indlæringen med bl.a. lektiehjælp/cafeen.
 • 6.    Skolen forventer, at forældrene logger på skoleintra én gang om dagen, da der er her al information bliver postet.
 • 7.    Skolen forventer, at skolen respekteres som en arbejdsplads for både elever og lærere, og at skolen prioriteres højt i barnets tilværelse. Dvs.
  a)    at tandlæge- og lægebesøg så vidt muligt placeres uden for skoletiden
  b)    at ferie holdes i skolens ferie
  c)    at interesser og arbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes
  d)    at enhver fritagelse fra skolen overvejes grundigt
 • 8.    Skolen forældre og større søskende henter deres børn i skolens SFO. Her sikrer man sig, at de er krydset af og tager pænt afsked med personalet. Legeaftaler aftales på forhånd og meddeles til personalet når eleven møder ind. Specielle aftaler skal meddeles skolen inden klokken 10, hvis det er samme dag.

Sydkystens Privatskoles leveregler

1.    Skolen accepterer ikke respektløs adfærd over for hverken børn eller voksne.

2.    Hvis eleverne kommer for sent til undervisningen, noteres det af læreren og efter fem anmærkninger kontaktes forældrene.

3.    Ved sygdom bedes forældrene kontakte skolens kontor inden for første undervisningstime.

4.    Når der ringes ind til undervisning, stiller eleverne sig op klassevis.

5.    Den enkelte elev afleverer sin mobiltelefon til læreren, når han/hun møder. Den lægges ind i klassens skab, hvorfra den udleveres, når undervisningen er slut. Hvis mobiltelefonen skal benyttes i undervisningsøjemed i skoletiden, sker dette udelukkende med lærerens tilladelse.
       I skolens SFO er det pædagogerne, der fastsætter, hvornår mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr må  benyttes inden for SFO-tiden.

6.    Der skal være ro i undervisningen, lige som man ikke taler i munden på hinanden, når der spises.

7.    Der spises ikke slik i timerne. Undtagelser er festlige lejligheder.  Tyggegummi er totalt forbudt; også i gården og på boldbanerne.

8.    Opgaver, som skal afleveres, modtages ikke efter deadline, med mindre der er en gyldig grund.  Alle afleveringer sker i udprintet form eller på papir i hånden.

9.    Hvis man møder uforberedt op til undervisningen eller har glemt bøger, noterer læreren det ned. I gentagelsestilfælde kontaktes hjemmet.

10.  Alle elever møder i skole i "seriøs påklædning". Hvis moden kræver bare maver,  synligt undertøj, og meget nedringede trøjer/bluser o.a., betegnes det ikke som "seriøst". Dette tøj gemmes til efter skoletiden. Der må ikke bæres nogen form for hovedbeklædning i skoletiden undtaget huer i vinterhalvåret. Overtøj skal hænges på de dertil opsatte knager. Elever har ikke make-up på før i 6. klasse.

11.     Alle eleverne opholder sig ude i frikvartererne, hvis der ikke er indeordning pga. dårligt vejr. I frikvartererne opholder eleverne sig i de anviste skolegårde og på boldbanerne, eller på de af gårdvagten anviste arealer. Hvis der opstår problemer i et frikvarter, sker henvendelse til      gårdvagten. Ingen elever må forlade skolen i skoletiden uden tilladelse fra skolens ledelse. Unødvendig ophold på toiletterne må ikke forekomme. Der må kun kastes med sne på de dertil anviste områder.  

12.    Al rygning på skolens område er strengt forbudt.

13.    Rulleskøjter samt skateboards e. l. må ikke benyttes på skolens område.

14.    Når man forlader skolen, benytter man de reglementerede veje: fodgængerovergange osv.

15.    Ophold ved offentlige transportmidler samt ind- og udstigning ved disse skal foregå i god ro og orden.

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk