Skolestart 2016

Søger I skole i Solrød til jeres barn? Vi har få pladser tilbage i kommende 0.kl.

For femte år i træk åbner Sydkystens Privatskole nu op for, at kommende elever i 0. klasse allerede per 1. april kan begynde deres nye liv i skolens SFO.

I modsætning til mange andre skoler, hvor eleverne kun kan begynde i SFO før sommerferien, begynder eleverne på Sydkystens Privatskole også i selve skolen før sommerferien, og fra 1. maj har de en daglig skoledag på 3 lektioner.

-Vi udvider succesen, fordi vi kunne se, at det virkede så godt de forrige år, og eleverne vil jo rigtig gerne begynde i skole. Eleverne lærer, hvordan skolens regler er, som at de skal gå to og to sammen, være en god ven og lade være med at tygge på tyggegummi. Samtidig får vi mulighed for tidligt at sætte ekstra ind, hvis en elev har brug for lidt hjælp for at kunne gå i skole. Vi kan også tale med forældrene om, hvordan de kan hjælpe børnene med at træne koncentrationsevnen derhjemme, hvis en elev har svært ved at sidde stille. Eventuelt ved at eleven kan sidde derhjemme i 20 minutter og male – indenfor stregerne. Og det har de jo hele sommerferien til, så eleven er bedre rustet, når han eller hun begynder i 0.klasse til august, fortæller skoleleder Kim Bertram.

Vi starter, som noget nyt, et dagligt Preschool forløb i maj og juni måned.

Han oplever, at det betyder meget for eleverne, at de netop skal til at lære noget og ikke bare lege i SFO´en.

-Hvis de begynder i SFO i april og først skal i skole i august, er det jo godt fire måneder, de venter. Og de vil jo gerne have et penalhus og en skoletaske og lave lektier. Så de har 3 lektioner hver dag, i maj og juni, hvor de lærer dansk og regning. Nu er vi jo en meget boglig skole, så vi tiltrækker de elever, der rigtig gerne vil lære noget, og vi kan jo ligeså godt udnytte, at de gerne vil i gang, fortsætter han.

Ved at lære eleverne at kende allerede før sommerferien kan skolen også meget hurtigt tage hånd om det, hvis en elev er kommet for tidligt i skole.

-Det opleves ikke som så stort et nederlag for hverken eleven eller forældrene, hvis det er i førskolen, de finder ud af, at eleven skal have et år mere i børnehaven. Det er som regel tungere, hvis eleven først har gået og glædet sig hele sommerferien og er begyndt i den ”rigtige” skole, lyder det.

Når eleverne begynder i SFO´en 1. april, kan de være der hele dagen. De dage de skal i førskole, kan de selvfølgelig også være i SFO´en både før og efter skoletiden.

Skolen har eksisteret siden 1975 og har stort fokus på, at eleverne får det optimale ud af deres boglige skolegang. Vi stiller store krav til de elever, vi optager på skolen og til deres forældre.

Vi afholder informationsmøde på skolen for kommende førskolebørn i løbet af efteråret.

Ring til skoleleder Kim Bertram på 56 14 40 48, hvis du har nogle spørgsmål.

Du kan også allerede nu melde dit barn ind via hjemmesiden under fanen indmeldelse, eller ved at klikke på denne link https://www.ventelisten.com/VLS_Enroll.html?hsh=1ad7ab986a43be20fd0b1010038faf98

 

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk