4. og 5. klasse

I dansk fortsættes de tidligere nævnte discipliner. Sværhedsgraden øges både i mundtligt og skriftligt dansk.

I regning stifter eleverne bekendtskab med det: at dividere.

I faget engelsk, der påbegyndtes allerede i børnehaveklassen, går vi nu fra  ”at lære igennem leg” til at lægge vægt på elevernes udtale og forståelsen af det fremmede sprog. Eleverne læser nu engelsk og oversætter det til dansk.

I fagene historie, geografi, kulturhistorie og natur og teknik inddrages naturligvis nye emner.

Femte klasse er et skoleår, hvor de områder, der hidtil har været arbejdet med, forankres grundigt. I faget tysk har eleverne nu 2 undervisningstimer i fjerde klasse og 3 i femte; og i øvrige fag bliver omfanget af stof  også forøget. Eksempelvis lærer eleverne at regne med brøker og decimaltal i regning. Der begyndes også så småt med  tekststykker.

I alle fag bliver kravene til forståelsen af den læste tekst øget. Eleverne skal nu for alvor kunne tage notater af de ting, læreren forklarer, så de har et supplement til de faste lærebøger.

I 4. og 5. klasse modtager eleverne IT-undervisning.

PowerPoint, som eleverne skal bruge, når de eksempelvis skal fremlægge projekter, indgår også som en del af undervisningen

Årsplaner 4. klasse

Årsplaner 5. klasse

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk