6. klasse

På Sydkystens Privatskole kan man ikke som i folkeskolen fravælge fag. Vi mener, at eleverne er bedst tjent med at have et grundigt kendskab til de europæiske hovedsprog.

Det betyder, at i faget tysk, som eleverne nu har haft siden anden klasse, læses ugentligt tre timer.  I engelsk, som vi påbegyndte i børnehaveklassen, er eleverne nu oppe på fire ugentlige timer.

I faget dansk påbegyndes så småt egentlig litteraturundervisning. På dette klassetrin kommer eleverne også igennem et betydeligt pensum  i dansk grammatik. Vigtigt for alle sprogfagene.

Eleverne skal ved skoleårets afslutning være fortrolige med alle relevante regnediscipliner, gan-getabellerne og de almindelige målesystemer.

I sjette klasse kommer der et ny fag til: fysik/kemi.

Årsplaner

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk