Børnehaveklasse

Undervisningen begynder allerede i børnehaveklassen. En del af timerne i børnehaveklassen er skemalagt som dansk-, regning-, engelsk,-, natur og teknik-, kultur- og religionstimer.

Der er erfaring for, at børnene på dette klassetrin er motiveret for at lære ”noget rigtigt”. På den måde dannes der også en glidende overgang med både leg og alvor indtil 1. klasse, hvor alvoren rigtigt træder ind i børnenes hverdag.

Børnene lærer allerede fra første dag at gå i skole: at sidde ved rigtige skoleborde, at sidde stille på sin plads og vente med at tale til det bliver ens tur, hvilket kan være meget svært i den alder.

Man lærer også at arbejde med rigtige skolebøger, og man får lektier for. Der foregår således rigtig mange spændende ting i løbet af en skoledag.

Det vil føre for vidt at anføre det alt sammen. Dog skal det tilføjes, at vi lægger meget vægt på at tale med børnene og læse højt for dem. Det er vigtigt, at formulere sig rigtigt, at lytte og opleve.

Det skal være rart at gå i skole, men det skal også være spændende; det er utrolig vigtigt, at børnene oplever børnehaveklassen som noget nyt – gerne lidt svært og frem for alt noget, der indfrier de forventninger, de har haft til ”det at komme i skole”

Årsplaner

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk